דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 22/18 –  לשכירות מבנה להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם.

 

סיור מציעים: בתאריך 04.06.18 בשעה 12:00 מבניין המועצה.

מועד ההגשה נדחה ל- 21.06.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.

בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה