דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 22/23 דרוש/ה מנהח"ש באגף גזברות


(היקף משרה: 100%)

דרישות תפקיד:    
השכלה:

השכלה תיכונית, הנהח"ש סוג 2.

ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות.
 ניסיון בהפעלת מערכות מחשוב, כולל office.
        
תיאור התפקיד:  
   
רישום חשבונאי תקין ומסודר של פעילויות הרשות המקומית (הוצאות של הרשות המקומית).
עבודה מול בנקים, תשלומים בהוראת קבע.
בדיקת התאמות הרישום החשבונאי בספרי החשבונות של הרשות המקומית.   
הכנה וביצוע מס"ב + צ'קים לתשלום ספקים.
רישום פקודות יומן ופקודות לתשלום.    
בדיקת חשבונות ספקים ואישורם.
הקצבות בתי ספר וגני ילדים ומלגות לסטודנטים.
מטלות נוספות שתוטלנה ע"י מנהלת חשבונות ראשית או מי מטעמה.

כישורים אישיים:
יכולת ארגון ותכנון, אמינות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, מרץ ופעלתנות, סדר וניקיון, תודעת שירות גבוהה, כושר ניסוח בכתב ובע"פ.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 3.4.2023,  שעה: 14:00.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות. 
העסקה על פי דירוג מנהלי/מח"ר, מתח דרגות 6-8.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה