דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 11/23 - דרושים/יות 2 פקחים/יות מסייעים/ות במערך הפיקוח העירוני

100% משרה כל אחד

תיאור תפקיד:
ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית וכמוגדר ב"סל העבירות" לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני.
שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית. 
סיוע בהערכות לשעת חירום.
סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראות החוק.
מטלות ומשימות נוספות בהתאם לצרכי המערכת ודרישות הקב"ט.
עבודה במשמרות, כולל שבתות וחגים. עבודה עם שוטר ובעתיד אפשרות לעבודה בשיטור עירוני.                

תנאי סף:
השכלה: 12 שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות. 
דרישות מקצועיות: מעבר בהצלחה של קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים מסייעים שאושרו ע"י חטיבת האבטחה במ"י הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה א' וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע"י המשרד לביטחון פנים- תוך שנה מיום קבלת התפקיד.
בוגר קורס פיקודי  או קורס קצינים בצבא/ משטרה/ שב"כ- יתרון.
עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה.

דרישות נוספות: שפות- שליטה בשפה העברית כולל קריאה וכתיבה, יישומי מחשב – שליטה ביישומי office.
רישיון נהיגה דרגה B בתוקף.
אישור בתוקף על נשיאת נשק ממשרד לביטחון פנים – יתרון.

העסקה בדרוג מנהלי או מח"ר בהתאם להשכלה. מתח דרגות 6-8, 36-38
קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 09.02.2023, שעה: 14:00.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.
 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.
*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה