דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 19/22 - הזמנת הצעות לניהול ותפעול שירותי גבייה במועצה מקומית שהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז