דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 43/22 - לתכנון ביצוע אספקה התקנה ותחזוקת מעלית בבית ספר יהלום בשהם

 

מועד אחרון להגשת המכרז: 07/02/2023


פרוטוקול סיור קבלנים


כתב כמויות


מפרט טכני

לצפייה בקובץ המצורף למכרז