דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 58/22 - הזמנה להציע הצעות להפעלת תוכנית תגבור לשיפור מיומנויות השפה האנגלית לתלמידי כיתות ו' במועצה המקומית שהם

על אף האמור במסמכי המכרז ניתן להגיש המחאה בנקאית בתוקף בסכום הנקוב במסמכי המכרז לפקודת מועצה מקומית שוהם
המחאה זו תשמש כתחליף לערבות בנקאית כפי שנכתב במסמכי המכרז.

 


הבהרות ושינויים – מכרז מס' 58/22 הפעלת תכנית תגבור לשיפור מיומנויות השפה האנגלית לתלמידי כיתות ו' במ.מ.שהם


הבהרות ושינויים מס 2 - מכרז מס' 58/22 ו – 33/22

לצפייה בקובץ המצורף למכרז