דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 58/22 - הזמנה להציע הצעות להפעלת תוכנית תגבור לשיפור מיומנויות השפה האנגלית לתלמידי כיתות ו' במועצה המקומית שהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז