דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 33-22 - הזמנה להציע הצעות להפעלת תכנית העשרה בשפה אנגלית לילדי גן חובה ולתלמידי כיתות א'-ב' במועצה המקומית שהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז