דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 33-22 - הזמנה להציע הצעות להפעלת תכנית העשרה בשפה אנגלית לילדי גן חובה ולתלמידי כיתות א'-ב' במועצה המקומית שהם

על אף האמור במסמכי המכרז ניתן להגיש המחאה בנקאית בתוקף בסכום הנקוב במסמכי המכרז לפקודת מועצה מקומית שוהם
המחאה זו תשמש כתחליף לערבות בנקאית כפי שנכתב במסמכי המכרז.

 

 


הבהרות ושינויים מס' 1 – מכרז מס' 33/22 הפעלת תוכנית העשרה בשפה אנגלית לילדי גן חובה ולתלמידי כיתות א'-ב' במועצה המקומית שהם


הבהרות ושינויים מס 2 - מכרז מס' 58/22 ו – 33/22


לצפייה בקובץ המצורף למכרז