דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 55/22 - דרוש/ה מזכיר/ה למחלקת תחזוקה,  אגף שפ"ע - הארכה

 

50% משרה

תיאור תפקיד:
ביצוע עבודת מזכירות ומטלות הנוגעות לעבודת המחלקה, לפי הנחיות הממונה.
עיקרי התפקיד:
א. הקלדה וניהול של מסמכים.
ב. טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
ג. מענה טלפוני ופניות הציבור.
ד. ריכוז עבודה מנהלתית ומזכירותית בתחומי  המחלקה, כגון: קשר עם תושבים ומעקב פניות מוקד חריגות וחזרה לתושבים בעדכון סטטוס פנייתם לרבות סגירת הפניות במערכת המוקד.
ה. ריכוז סטטיסטי של פניות המוקד והעברתן אחת לחודש למנהל המחלקה.
ו. ניהול לוח הזמנים ופגישות של מנהל המחלקה.
ז. עמידה מול ספקים וקבלנים: קבלת הצעות מחיר/אומדנים, בדיקות והתאמות של הזמנות אל מול מחירוני חוזים ומכרזים, ביצוע הזמנות, סגירת חשבונות.
ח. בדיקת תעודות משלוח וביצוע התאמות.
ט. ריכוז ופיקוח על האינוונטר באגף - פיקוח על קבלת תעודות משלוח מהספקים, רישום הפריטים שהתקבלו, ביצוע בדיקות התאמה, דיווח למנהל המחלקה על כל מקרה של אי התאמה, העברת הפריטים לקליטה במחסן. העבודה כרוכה בממשק מול הרכש במועצה.
י. גיבוי מזכירותי באגף במידת הצורך ועפ"י הנחיית מנהל האגף ו/או מנהל המחלקה.
יא. כל מטלה נוספת או פעילות שטח שתוטל עלייך על ידי מנהל המחלקה.
    
תנאי סף:
השכלה: עדיפות לתואר אקדמי.
ניסיון מקצועי של שנה לפחות.
יישומי מחשב: שליטה בתוכנות האופיס.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: ארגון מידע וסדר, שירותיות, אמינות.  

כפיפות: מנהל מחלקת תחזוקה

העסקה בדרוג מנהלי/ מח"ר. מתח דרגות  6-8 /36-38. 

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 22.9.2022 שעה: 14:00.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה