דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 52/22 - דרושים/ות 3 פסיכולוגים/יות,

היקף משרה של כל אחד: 50%

תיאור תפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום ולילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.  

דרישות התפקיד:
השכלה: תואר שני בפסיכולוגיה, במגמה יישומית ורישום זמני או קבוע בפנקס  הפסיכולוגים או לקראת תואר שני עם אישור על סיום חובות שמיעה.
כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, תקשורת בינאישית גבוהה, שירותיות,  כושר ביטוי בכתב ובעל פה, יזמה ומעוף, התמדה, מודעות עצמית ונכונות גבוהה להתפתחות מקצועית.
דרישות נוספות: ניסיון בעבודה ממוחשבת (דוא"ל, תוכנות אופיס). 
כפיפות ארגונית: מנהלת שירות פסיכולוגי.

 

דירוג: פסיכולוגים/מח"ר 

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 1.8.2022, שעה: 14:00.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב,

איתן פטיגרו
ראש המועצה