דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 41/22 - מכרז מסגרת לאספקה והצבה ו/או בניה בשטח של מבנה יביל בשהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז