דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 34/22 - לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור בשהם

סיווג קבלני נדרש ענף 134 קבוצה ב' 1 ואו ענף  קבוצה 100ג' 1.

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 10/07/2022 בשעה 12:00

סיור קבלנים נוסף יתקיים 17/07/2022 בשעה 12:00

הסיור אינו חובה

עלות רכישת מסמכי המכרז 600 ₪

מועד הגשת המכרז נדחה ליום א' 24/07/2022 בשעה 16:00

 

 


נספח הגשת ההצעה


 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז