דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 50/22 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבות שכר

 

מועד ההגשה נדחה ליום ראשון, 17/07/2022, בשעה 16:00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז