דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 48/2022 למתן שירותי מנהל מחשוב ראשי (מנמ"ר), שירותי תמיכה, תחזוקה וסיסטם

מסמך הבהרה מס' 2 למכרז  פומבי מס' 48/2022 למתן שירותי מנהל מחשוב ראשי (מנמ"ר), שירותי תמיכה, תחזוקה וסיסטם: 

עלות רכישת מסמכי המכרז הינו 500 ₪
 


מסמך הבהרה למכרז פומבי מס' 48/2022 למתן שירותי מנהל מחשוב ראשי (מנמ"ר) שירותי תמיכה תחזוקה וסיסטם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז