דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 40/22 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות, באגף הנדסה  

 

100% משרה

תיאור תפקיד:   
אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.  

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות: 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות.
רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכליים , תשי"ח -1958. או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם תחומים.  

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי 
 
ניסיון מקצועי:    
עבור מהנדס או אדריכל - ניסיון של 4 שנות ניסיון בתחום  העיסוק של המשרה. 
עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק של המשרה. 

דרישות נוספות:
 א. היכרות עם תוכנת האופיס 
 ב. היכרות עם תוכנת  PROJ MS  - יתרון. 
 ג. שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך. 

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
א. יכולת ארגון, תיאום ובקרה 
ב. קפדנות ודייקנות בביצוע 
ג. מיומנת טכנית ותפיסה מכנית 
ד. יכולת לעבוד באופן עצמאי 
ה. יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
ו. יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול התושבים וספקים
ז. סמכותיות 
ח. כושר מנהיגות ויכולת הובלה 
ט. כושר הבעה בכתב ובעל פה 
י. עבודה בשטח 
יא. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך 

כפיפות:
מהנדס המועצה או מנהל יחידת פרויקטים הנדסיים 

העסקה בשכר בכירים, 30-40% בכפוף לאישור משרד הפנים  או העסקה בדרוג מהנדסים/הנדסאים, מתח דרגות 38-40.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 30.6.2022, שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב 
                                                                                
איתן פטיגרו
ראש המועצה