דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 36/22 - דרוש/ה מנהל/ת לשכת גזבר המועצה


100% משרה

תיאור תפקיד:
ניהול והפעלה של לשכת גזבר המועצה וסיוע אדמיניסטרטיבי לגזבר המועצה לקידום ענייני הרשות בהתאם

להנחיותיו. 
עיקרי התפקיד:
א.    ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת גזבר המועצה.
ב.    ניהול יומן ותכנית הפעילויות של גזבר המועצה.
ג.    ריכוז והפצת מידע, הנוגע לפעולות ולהחלטות ברשות. 
ד.    ניהול תב"רים ומערכת זווית.
ה.    אחראי/ת מערכת "מרכבה" ודיווחים לגופים המתקצבים את המועצה
ו.    דווחים למשרדי הממשלה של פרויקטים לבניה ופיתוח במרכבה 
ז.    דווחים במערכת מנוף,  מפעל הפיס.
ח.    מזכיר/ת ועדת תמיכות - הכנת הוועדה.
ט.    מזכיר/ת ועדת כספים - הכנת הוועדה.
י.    הכנת סדר יום לוועדות השונות וכתיבת פרוטוקולים.
יא.    מטלות נוספות שתוטלנה ע"י הגזבר.

תנאי סף:
השכלה : 12 שנות לימוד/תעודת בגרות מלאה, עדיפות לתואר אקדמי, 
ניסיון מקצועי:
שלוש שנים ניסיון מוניציפלי/או מזכירותי ו/או ניהולי. 

דרישות נוספות: יישומי מחשב - שליטה מלאה בתוכנות ה- .office ידע והבנה בתחומי רכש וכספים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
-    עבודה בשעות לא שגרתיות.
-    ייצוגיות.
-    התמודדות עם שינויי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים.

כפיפות: גזבר המועצה.

העסקה בדרוג מינהלי/ מח"ר בהתאם להשכלה. מתח דרגות 7-9/ 37-39.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם. מועד אחרון להגשת מועמדות:     16.6.2022, שעה: 14:00. תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קורות חיים, תעודות השכלה  וציון מספר המכרז.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה