דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 22/22 דרוש/ה מנהל/ת לשכת גזבר המועצה 

 

100% משרה

תיאור תפקיד:
ניהול והפעלה של לשכת גזבר המועצה וסיוע אדמיניסטרטיבי לגזבר המועצה לקידום ענייני הרשות בהתאם להנחיותיו. 

עיקרי התפקיד:
א. ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת גזבר המועצה.
ב. ניהול יומן ותכנית הפעילויות של גזבר המועצה.
ג. ריכוז והפצת מידע, הנוגע לפעולות ולהחלטות ברשות. 
ד. ניהול תב"רים ומערכת זווית.
ה. אחראי/ת מערכת "מרכבה" ודיווחים לגופים המתקצבים את המועצה
ו. דווחים למשרדי הממשלה של פרויקטים לבניה ופיתוח במרכבה 
ז. דווחים במערכת מנוף,  מפעל הפיס.
ח. מזכיר/ת ועדת תמיכות - הכנת הוועדה.
ט. מזכיר/ת ועדת כספים - הכנת הוועדה.
י. הכנת סדר יום לוועדות השונות וכתיבת פרוטוקולים.
יא. מטלות נוספות שתוטלנה ע"י הגזבר.

תנאי סף:
השכלה :תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום או תעודת סמיכות לרבנות, עדיפות לתואר בתחומי העיסוק של התפקיד. 

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל: שנתיים ניסיון מוניציפלי/או מזכירותי ו/או ניהולי. 
עבור הנדסאי רשום: 3 שנות ניסיון כאמור.
עבור טכנאי מוסמך: 5 שנות ניסיון מקצועי כאמור.

דרישות נוספות: יישומי מחשב - שליטה מלאה בתוכנות ה- .office ידע והבנה בתחומי רכש וכספים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
- עבודה בשעות לא שגרתיות.
- ייצוגיות.
- התמודדות עם שינויי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים.

כפיפות: גזבר המועצה.

העסקה בדרוג מח"ר בהתאם להשכלה. מתח דרגות 37-39.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם. מועד אחרון להגשת מועמדות: 26.5.2022, שעה: 14:00. תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קורות חיים, תעודות השכלה  וציון מספר המכרז.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה