דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 25/22 דרוש פקח רב תחומי

100% משרה

תיאור תפקיד:
פיקוח ואכיפה של כלל חוקי העזר וחוק אכיפה סביבתית "סמכויות פקחים"  של הרשות בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

עיקרי התפקיד:
ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית, שמירה על הסדר הציבורי,  ביצוע אכיפת כל חוקי העזר וחוק אכיפה סביבתית "סמכויות פקחים". 
תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.
תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.            

תנאי סף:
השכלה: עדיפות לבעל תואר  אקדמי, לפחות השכלה תיכונית.

דרישות תפקיד: 
הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות

דרישות נוספות:
שפות- שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.
יישומי מחשב- שליטה ביישומי office
בעל כשירות רפואית+ היעדר רישום פלילי
רישיון נהיגה בתוקף.
מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד: ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, אסרטיביות ויכולת אכיפה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות. שעות העבודה על פי צורכי האגף.

העסקה בדרוג מינהלי/ מח"ר. מתח דרגות 6-8, 36-38.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 19.5.2022 שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
  
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב 
איתן פטיגרו
ראש המועצה