דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 14/22 לביצוע עבודות צביעת מוסדות חינוך בשהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז