דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 04/2022 - מכרז לאספקת מערכות ניהול ועדה, ייעודי קרקע ושירותים נלווים

 

 

מסמך הבהרות מס' 4


מסמך הבהרות מס' 3


מסמך הבהרות מס' 2


מסמך הבהרות מס' 1

 


מובהר כי לאור פניות מציעים החליטה המועצה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות עד  ליום  ראשון 15.05.2022  בשעה  16:00  בדיוק.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז