דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 15/2022 - למכרז לאספקת מערכות חניה ואכיפה באמצעים אלקטרוניים

מכרז 15/22 – דחיית מועד מכרז פומבי מס' מכרז פומבי מס' 15/2022 - למכרז לאספקת מערכות חניה ואכיפה באמצעים אלקטרוניים

מכרז מס': 15/22   - לאספקת מערכות חניה ואכיפה באמצעים אלקטרוניים

ניתן להגיש עד 15.5.2022  בשעה 16:00.
 


מסמך הבהרות מס' 3


מסמך הבהרות מס' 2


מסמך הבהרות מס' 1


 


מפרט טכני

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז