דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מספר 63/21- הארכה - דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר

(היקף משרה: 100%)

תיאור התפקיד: 
הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך שנות לימוד:
א. בקרה על שילובם של כלל התלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
ב. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
ג. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
ד. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
ה. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
        
תנאי סף: 
השכלה: 
בעל תואר אקדמי, עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד 
או
הנדסאי או טכנאי רשום
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתום מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
תעודת הוראה.    

ניסיון מקצועי:     
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל - הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור הנדסאי רשום -  הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור טכנאי רשום - הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
        
דרישות נוספות: 
שליטה בשימוש ביישומי האופיס. 
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין.
רישיון נהיגה בתוקף.
    
כישורים אישיים: יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים, הורים, ילדים ובני נוער, כושר ביטוי בכתב ובע"פ.      

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
יצירת קשר עם משפחות התלמידים המאותרים 
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.
עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 3-18, חינוך מיוחד עד גיל 21).

כפיפות: מנהלת אגף חינוך וקהילה.

מועמדות  ניתן לשלוח למייל [email protected] או להגיש למשאבי אנוש, רח' אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות:  17.2.2021 שעה 14:00.

תענינה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

העסקה בדרוג חינוך ונוער.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב 
איתן פטיגרו
ראש המועצה