דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 68/21 - דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך

100% משרה

תיאור תפקיד: 
שמירה על מוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותכם למצבי חירום וטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

עיקרי התפקיד:  

 1. הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.  
 2. לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות חינוך.
 3. תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות חינוך.
 4. פיקוח  על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי. 
 5. ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים. 
 6. קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
 7. אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו. 
 8. ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך. 

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:

 • 12 שנות לימוד.
 • קציו בצה"ל /משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ ממלכתי של- 3 שנים לפחות. 
 • תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/ משטרה 

דרישות ניסיון: 

 • ניסיון מקצועי - ותק של 3 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה (בצה"ל או במשטרה)
 • ניסיון ניהולי – ניסיון פיקודי של שנה לפחות בגוף בטחוני

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמה גבוהה
 • יישומיי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE .  
 • רישיון נהיגה - בתוקף.
 • רישום פלילי - היעדר הרשעה פלילית והיעדר רשום על עברות מין. 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 • קבלת החלטות במצבי חירום.
 • הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה.
 • נסיעות במסגרת התפקיד.
 • עבודה עם אוכלוסיה אזרחית במצבי שגרה וחירום.

כפיפות:
כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב"ט המועצה. 
מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך.

העסקה בדרוג מינהלי/מח"ר,  מתח דרגות 37-39/7-9

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 3.2.2022 שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה