דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 08/18 –  הקמת מסלול בימבות ושביל אופניים בגן החבל בשוהם - מבוטל!

המכרז מבוטל!

סיוג קבלנים נדרש: ענף 200  ג-1.

סיור קבלנים: 11.03.18 בשעה 11:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 25.03.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.

בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה