דלג לתוכן העמוד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת מוטו ספורט בע"מ

מועצה מקומית שהם
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועצה מקומית שהם (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי היא מתכוונת להתקשר עם חברת מוטו ספורט בע"מ מקבוצת לובינסקי (להלן: "החברה") לצורך אספקת משאית חשמלית כולל הייבר וזרוע חשמלית, ובעלת כושר סחיבה של 800 ק"ג ומיועדת לנסיעה על הכביש בשירותי ליסינג (להלן: "הרכב") על בסיס פטור של "ספק יחיד". הרכב האמור 

להערכת המועצה חברה זו הינה הספק היחיד לאספקת הרכב הנ"ל בשירותי ליסינג.

כל אדם ו/או גוף הסבור, כי הוא מסוגל ורוצה לספק את הרכב הנ"ל בשירותי ליסינג למועצה, או הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את הרכב הנ"ל בשירותי ליסינג למועצה, רשאי להודיע למועצה על כך וזאת בתוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זו, דהיינו עד ליום 23.01.2022 בשעה 12:00 בדוא"ל [email protected] לידי מנהל הרכש במועצה, מר חיים תשובה.

דרישת הסף מהגוף המעוניין לספק את הרכב הנ"ל הינן כדלקמן: סיפק לפחות 10 רכבים זהים לדרישות לעיל ללקוחות שונים.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון כאמור ו/או פנייה אשר לא תכלול פרטים בדבר ניסיון הנדרש לא תיבחן על ידי המועצה.

בברכה,
איתן פטיגרו
ראש המועצה