דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 66/21 - דרוש/ה מנהל/ת יחידת פיקוח סביבתי

100% משרה

היחידה:  אגף שפ"ע
תואר המשרה: מנהל יחידת פיקוח סביבתי
דרגה ודירוג המשרה: דרוג מח"ר, מתח דרגות 37-39.
כפיפות: 
מנהל אגף שפ"ע

א. תיאור תפקיד:
ניהול יחידת הפיקוח הסביבתי במערך האכיפה העירוני, אחריות על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום סמכות הרשות המקומית במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני.

ב. תחומי אחריות
1. ניהול יחידת הפיקוח הסביבתי במערך האכיפה העירוני ברשות המקומית.
2. ביצוע פעולות מניעה, פיקוח, אכיפה והרתעה בעבירות על חוקים ותקנות בתחום סמכותה של הרשות המקומית וכמוגדר בסל העבירות לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני.
3. הנחיה מקצועית והכשרה לפקחים ביחידה.
4. ייצוג פקחי היחידה מול גורמי החוץ.

תנאי סף:
השכלה: 

בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג-2012.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול
הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל – ניסיון מקצועי של 2 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.
עבור הנדסאי רשום – 3 שנות ניסיון כאמור לעיל.
עבור טכנאי מוסמך – 4 שנות ניסיון כאמור לעיל.

ניסיון ניהולי:
בעל ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

קורסים והכשרות מקצועיות
סיום בהצלחה קורס פקחי איכות סביבה "סמכויות פקחים" תוך חצי שנה מיום קבלת התפקיד.
בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא/משטרה/שב"כ – יתרון.

תעודות ורישיונות: רישיון נהיגה דרגה B בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, אסרטיביות ויכולת אכיפה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות על פי צורכי האגף, תאום עבודות מול מס' גורמים, התמודדות עם אתגרים מורכבים ותחת לחץ.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 17.1.2022 שעה: 14:00.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים 8 מועמדים מתאימים למשרה אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים.
* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.


בכבוד 
איתן פטיגרו
ראש המועצה