דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 03/18 –  להשכרת משרד בשוהם

סיור מציעים יתקיים בתאריך 04.03.18 בשעה 12:00 בבניין המועצה.

ניתן להגיש עד ליום 10.04.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.
                                                                                    
בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה