דלג לתוכן העמוד

קול קורא - הזמנה לקבלת הצעות – לתפקיד ניהול פרוייקטי הדרכה בתחומי פעילות מפעם השפלה - הארכה

 

  בהמשך להליך שבנדון, מודיעה בזאת מועצה מקומית שהם על דחיית המועד להגשת הצעות ליום חמישי, 02.12.2021 בשעה 12:00 בדיוק. 


 

מסמך הבהרות מס' 1

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז