דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 54/21 - דרוש/ה מזכיר/ה משלימ/ה בבתי ספר יסודיים בשוהם

80% משרה

תיאור תפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהל בית הספר. עיקרי התפקיד:

א. ניהול תיקי עובדי בית הספר.
ב. עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי הספר.
ג. רישום תלמידים.
ד. הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
ה. ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
ו. מתן מענה לפניות טלפוניות הקשורות לבית הספר.
ז. מתן מענה לפניות צוות חינוכי .
ח. ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
ט. תפעול פרויקטים ייחודיים.
י. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
יא. כל מטלה נוספת שתוטל עליו/ה על ידי מנהל בית הספר או מי מטעמו.

תנאי סף:
השכלה: 12 שנות לימוד.

דרישות מקצועיות: 
ניסיון כמזכירה בבי"ס או בארגון דומה במשך 3 שנים.
שפות- עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-office.
רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001.

עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו.
שירותיות.
עבודה 5 ימים בשבוע, עבודה בימי שישי, יום חופשי במהלך השבוע.

כישורים אישיים: 
קפדנות ודיוק בביצוע, יחסים בין אישיים, חיסיון על מידע .

כפיפות: 
מנהלי בתי הספר.

העסקה בדרוג מנהלי או מח"ר בהתאם להשכלה. מתח דרגות 6-8, 36-38.


קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 18.11.2021 בשעה: 14:00.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות   
   לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים   
   לביצוע  התפקיד.
   האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 
   הוכחת המוגבלות. 
   זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה 
   בהליכי הקבלה לעבודה.

 * תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת 
   כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים    
   לכישוריהם של מועמדים אחרים.

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה