דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני מס' 55/21 דרוש/ה סגן/נית מהנדס המועצה ומנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות

(היקף משרה: 100%)

תואר התפקיד:    
סגן/ית מהנדס המועצה  ומנהל/ת  מחלקת בינוי ותשתיות.

תיאור התפקיד:  
סיוע למהנדס המועצה בניהול האגף ובתכנון המדיניות.
פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
אחראי לניהול תיאום ובקרה על עבודות בינוי ציבורי, שיפוצים במבני ציבור כולל מוסדות חינוך ותשתיות עירוניות בתחומי הבניין, דרכים, כבישים, ניקוז, מים ותשתיות תת קרקעיות.
הכנת מכרזים לרבות כתבי כמויות ומפרטים טכניים כולל הפעלת מתכננים, מנהלי פרויקטים  ויועצים בתחום הרלוונטי ובחירת קבלנים.
הכנת תכנון תקציב ואומדן לפרויקטים. ניהול ופיקוח על עבודות הקבלנים וקבלני  משנה.
אחראי על מתן שירותי הנדסה לכלל מחלקות הרשות המקומית כולל ליווי בדגש על עבודות תשתית ובינוי בפרויקט שיפוצי קיץ במוסדות חינוך. 
העברת דיווחים לדרג הבכיר ברשות המקומית אודות התקדמות התכנון, הביצוע והתקציב של הפרויקטים. 
אחריות על נגישות המרחב הציבורי.
        
דרישות התפקיד: 
ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים.
עדיפות לניסיון בניהול פרויקטי  בינוי מגוונים בהיקפים גדולים מאד.
ניסיון בניהול, תכנון ותפעול של מערכות תשתיות ציבוריות ובנייה.    
            
השכלה:          
בעל/ת תואר אקדמי  שנרכש במוסד המוכר על ידי המוסד להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הגאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.
רישום בפנקס ההנדסאים, מהנדסים והאדריכלים 

ניסיון מקצועי:    
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון מקצועי בתחומי העיסוק הרלוונטי.
עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
שנת ניסיון ניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
    
כישורים אישיים: 
ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, אמינות ומהימנות אישית, ניהול צוות עובדים וקיום יחסי עבודה תקינים, ערנות ודריכות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, סמכותיות ויכולת הפעלת קבלנים, יכולת קבלת החלטות, יכולת להוביל תהליכים מורכבים. 
עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

תנאי שכר:     
חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במעטפה במשאבי אנוש, רח' אודם 63, שהם.  מועד אחרון להגשת מועמדות:  18.11.2021 בשעה 14:00 .

*  הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי    
    הסף טרם קיום המכרז. מועמדים מתאימים יישלחו למבחני התאמה ע"י מכון חיצוני. 

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה