דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 01/18 –  הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מועדוניות בשוהם.

ניתן להגיש עד ליום 13.03.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 1,000 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.
                                                                                    
בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה