דלג לתוכן העמוד

הזמנה לקבלת הצעות – מפקח ומנהל על פרוייקטים של עבודות בניה במועצה מקומית שוהם

המועצה מקומית שהם (להלן: "המועצה") מודיעה על הארכת המועד להציע הצעות להליך שבנדון עד ליום 26.08.2021 בשעה 12:00 

כל יתר הפרטים הנוספים נותרו ללא שינוי.

בכבוד רב,

איתן פטיגרו, 
ראש המועצה


 

מסמך הבהרות מס' 1

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז