דלג לתוכן העמוד

בקשה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ שמאות

המועצה מקומית שהם (להלן: "המועצה") מודיעה על הארכת המועד להציע הצעות להליך שבנדון עד ליום 24.08.2021 בשעה 12:00

כל יתר הפרטים הנוספים נותרו ללא שינוי.

בכבוד רב,

איתן פטיגרו, 
ראש המועצה


 

בקשה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ שמאות מסמך הבהרות מס' 1

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז