דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 07/18 –  אספקה והתקנת מעלית בבית ספר אבן חן בשוהם.

מכרז פומבי מס' 07/18 –  אספקה והתקנת מעלית בבית ספר אבן חן בשוהם.

סיוג קבלנים נדרש: ענף 180 ב'-1  ו/או ענף 100  ג'-1.

סיור קבלנים: 08.03.18 בשעה 11:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 25.03.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 350 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.
                                                                                    
בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה