דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 23/21 - לקבלת שירותים לאספקת כלי אצירה ופינוי פסולת נייר מבתי התושבים ומנקודות המחזור ברחבי המועצה המקומית שהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז