דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 26/21 - פניה לקבלת הצעות לשכירת מבנה להפעלת תינוקייה /גני ילדים/צהרון