דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 14/21 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות ותכולת כלי אצירה כתומים בתחומה המוניציפלי של המועצה המקומית שהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז