דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 2/21  - דרוש/ה פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני

100% משרה

תיאור תפקיד:
ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית וכמוגדר ב"סל העבירות" לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני.
שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית. 
סיוע בהערכות לשעת חירום.
סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראות החוק.
מטלות ומשימות נוספות בהתאם לצרכי המערכת ודרישות הקב"ט.                

תנאי סף:
השכלה: 12 שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות. 
דרישות מקצועיות: מעבר בהצלחה של קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים מסייעים שאושרו ע"י חטיבת האבטחה במ"י הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה א' וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע"י המשרד לביטחון פנים- תוך שנה מיום קבלת התפקיד.
בוגר קורס פיקודי  או קורס קצינים בצבא/ משטרה/ שב"כ- יתרון.
עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה.
דרישות נוספות: שפות- שליטה בשפה העברית, יישומי מחשב – יד וניסיון עם יישומי אופיס.
רישיון נהיגה דרגה B בתוקף.
אישור בתוקף על נשיאת נשק ממשרד לביטחון פנים – יתרון.

העסקה בדרוג מנהלי או מח"ר בהתאם להשכלה.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 8.4.2021 שעה: 14:00.
בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 


בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה