דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי מספר 19/21 - דרוש פקח סביבתי

100% משרה

תיאור תפקיד:
פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

עיקרי התפקיד:
ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית, לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
ביצוע אכיפת כל חוקי העזר וחוק אכיפה סביבתית "סמכויות פקחים". 
תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.
תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.            

תנאי סף:
דרישות תפקיד: 
עדיפות לבעל תואר  אקדמי.
הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות

 

דרישות נוספות:
שפות- שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.
יישומי מחשב- שליטה ביישומי office
בעל כשירות רפואית+ היעדר רישום פלילי
רישיון נהיגה בתוקף.
מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד: ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, אסרטיביות ויכולת אכיפה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות. שעות העבודה על פי צורכי האגף.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 18.3.2021, שעה: 14:00.

בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 
המודעה מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר ופונה לשני המינים כאחד. 

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה