דלג לתוכן העמוד

מועצה מקומית שהם מכרז פומבי מס' 05/21 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ושינוע תכולתם מתחום השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל

לצפייה בקובץ המצורף למכרז