דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 20/21 - למתן הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי לבוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי עבור מפעם השפלה, מ"מ שוהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז