דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 16/21 - דרוש/ה עו"ס משפחה לטיפול באדם עם צרכים מיוחדים ומשפחתו

(50% משרה)

תיאור תפקיד:

  • עו"ס לתחום שיקום ומוגבלויות, לטיפול בילדים ובגירים עם צרכים מיוחדים ובמשפחותיהם.
  • איתור האוכלוסייה, בדיקת צרכים, ובניית תכניות התערבות מתאימות, בשיתוף המשפחה.
  • יצירת קשרים ותאום פעילות עם מסגרות, מוסדות וארגונים שונים, המטפלים בנכים ואנשים עם מוגבלויות ביישוב ומחוצה לו, כגון: ביטוח לאומי, הוסטלים, בתים לחיים, תעסוקה וכיוצ"ב. 
  • ייזום ופיתוח תכניות, קבוצות טיפוליות, ושירותים בקהילה, בהתאם לצרכי האוכלוסייה.

דרישות תפקיד:

  1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
  2. רישום בפנקס העו"ס 
  3. ניסיון בעבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם-יתרון
  4. תקשורת בינאישית גבוהה.
  5. כושר ביטוי בכתב ובעל פה.
  6. ניסיון בעבודה ממוחשבת (דוא"ל, רשתות חברתיות, בלוגים, תוכנות אופיס).

העסקה בדרוג עו"ס, מתח דרגות: יא-ט.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 15.3.2021, שעה: 14:00.

בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 
                                                                                
איתן פטיגרו
ראש המועצה