דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 15/21 דרוש/ה עו"ס אזרחים ותיקים  

(50% משרה)

תיאור תפקיד:

 • מטפל באזרחים ותיקים לשיפור תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות ושירותים רלבנטיים עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. 
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שרותי המחלקה וטיפול באוכלוסיית היעד של המוסדות האלה.
 • משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם אזרחים ותיקים לצורך איתור וטיפול. 
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה.
 • משתתף בוועדות ודיונים.

דרישות תפקיד:

 1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
 2. אישור בפנקס העובדים הסוציאליים
 3. תקשורת בינאישית גבוהה.
 4. כושר ביטוי בכתב ובעל פה.
 5. ניסיון בעבודה ממוחשבת (דוא"ל, רשתות חברתיות, בלוגים, תוכנות אופיס).
 6. עבודה בשעות לא שגרתיות.

דרישות נוספות:
עדיפות תינתן לבעלי מינוי לעו"ס הגנה על חסרי ישע. 
קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
דרגת המשרה : י'-ח'

מועד אחרון להגשת מועמדות: 11.3.2021 שעה 14:00.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 
    
איתן פטיגרו
ראש המועצה