דלג לתוכן העמוד

המועצה המקומית שהם - מכרז פומבי מס' 48/20 - למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

לצפייה בקובץ המצורף למכרז