דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 49/20 - דרוש/ה עו"ס טיפול באלימות במשפחה ומשפחות במחלקה לשירותים חברתיים שוהם

 

(100% משרה)

תיאור תפקיד:
תיאור התפקיד עו"ס אלמ"ב:

מניעה וטיפול בתחום אלימות במשפחה, תוך התערבות טיפולית עם כל בני המשפחה
עבודה על פי צורך ובנית תכנית התערבות בשיתוף עם המשפחה
זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות במשפחה
אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכניות מוגנות 
התערבות חד פעמית וקצרת טווח ללקוח בתחום האלימות במשפחה
טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים, גברים ו/או ילדים
ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה היישובית
תיעוד התערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול במשפחה
טיפול במצבי טראומה, ואירועי חירום, כתוצאה מאירועי אלימות במשפחה

תיאור תפקיד עו"ס משפחות:
טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף. 
פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים
מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה, למען קידום שרותי המחלקה וטיפול באוכלוסיית היעד של המוסדות האלה
משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות. 
מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול
נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים בקהילה 
משתתף בוועדות ודיונים

דרישות תפקיד:
1. בעל תואר בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני
2. רישום בפנקס העו"ס
3. יוזמה, מוטיבציה, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים 
4. היחשפות/היכרות/ניסיון עם נושא האלימות במשפחה
5. ניסיון/ידע בהנחיית קבוצות – יתרון 
6. יכולת עבודה במצבי לחץ ובמתן תגובה ומענים מיידים
7. תקשורת בינאישית ויחסי אנוש טובים
8. יכולת עבודה בצוות
9. יכולת ארגון טובה

העסקה בדירוג העו"סים , מתח דרגות: י"א-ט.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל: [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 10.12.2020, עד השעה 14:00.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה