דלג לתוכן העמוד

קול קורא להסדרת חניה באמצעים סלולאריים

המועצה המקומית שהם (להלן: "המועצה") מזמינה כל חברה העוסקת בהסדרת חניה באמצעים סלולאריים (להלן: "השירותים"), לפנות למועצה ולהתקשר עימה הסכם למתן השירותים.

השירותים יוענקו בהתאם לחוק העזר החל במועצה בעניין העמדת רכב וחנייתו והתעריפים הקבועים בו, תוך מתן אפשרות לכל בעל רכב לשלם עבור החניה באמצעי סלולארי ותוך התממשקות למסופוני המועצה.

בין הצדדים יחתם הסכם שבנוסח שיקבע על ידי המועצה.

הצעות למתן השירותים כאמור יוגשו בדוא"ל [email protected] עד ליום 30.9.20 עד השעה 12:00.

להצעה יצרף המציע פרופיל חברה והסבר על המערכת המוצעת.

 

בכבוד רב,
המועצה המקומית שהם