דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 10/20 - למכירה ולאספקת שיחים ועצים בהסכם מסגרת שנתי למועצה מקומית שהם

לצפייה בקובץ המצורף למכרז