דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 60/17 - ביצוע עבודות פיתוח להתאמת נגישות במרחב הציבורי - מודל עיר נגישה בשהם

סיוג קבלנים נדרש: ענף 200 ג-1.

מועד ההגשה נדחה ליום 15.01.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 750 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.

*הנוסח המחייב הוא הנוסח הנמכר במחלקת הגבייה של המועצה

מכרז 60-17 ביצוע עבודות פיתוח עיר נגישה- חלק א'

מכרז 60-17 ביצוע עבודות פיתוח עיר נגישה- חלק ב'

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 60-17- עבודות פיתוח עיר נגישה