דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 30/4/2020 - התקשרות עם מפקח גינון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז