דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 19/4/2020 - הארכת התקשרות עם אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

לצפייה בקובץ המצורף למכרז