דלג לתוכן העמוד

מכרז 25/20 לביצוע תוספת כיתות בית ספר צוקים

סיור קבלנים: 5.4.20 בשעה 10:30 מבניין המועצה.

מועד סופי להגשת המכרז: 28.4.20 בשעה 16:00.

עלות רכישת המכרז – 650 ₪. רכישת המכרז במחלקת גביה.

לפרטים ניתן לפנות למייל: [email protected]  או במספר 03-9723032.

רצ"ב כתב כמויות של המכרז ומפרט טכני:

כתב כמויות

מפרט טכני

אדריכלות:

קונסטרוקציה:

מדידה:

חשמל:

בטיחות: